Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift.
Kontingent er XXX kr. om året pr. husstand.
Hvert medlem kan så i december måned hente en kalender på arkivet.

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.